Konkurs QuantERA Call 2021 - międzynarodowe projekty badawcze

  • Grupa docelowa
    Studenci, Pracownicy
  • Organizator
    Narodowe Centrum Nauki (Koordynator)

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych pt. QuantERA Co-funded Call 2021 in Quantum Information and Communication Sciences and Technologies. Koordynatorem konkursu jest Narodowe Centrum Nauki.

W konkursie mogą wziął udział zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 grup naukowców pochodzących z minimum 3 różnych krajów.

Udział w konkursie to szansa na zdobycie środków na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup czy wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

13 maja 2021 r. to termin składania wniosków skróconych (Pre-proposals)

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

Budżet konkursu wynosi 40 mln EUR, z czego 15 mln stanowi dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Informacje o konkursie oraz o sieci QuantERA znajdują się na stronie: https://www.quantera.eu/

Więcej informacji (w tym harmonogram konkursu) na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-quantera-call-2021?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki

(opis na na podstawie www.gov.pl)

    Data dodania
    15 kwietnia 2021