Konkurs na najlepszą pracę poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu - zgłoszenia do 30.09

  • Grupa docelowa
    Absolwenci, Pracownicy
  • Organizator
    Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

 

Informacje na podstawie strony niw.gov.pl:

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Uczestnikami/czkami konkursu mogą być absolwenci/tki szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji Konkursu.

Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie:

https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2022/

    Data dodania
    21 września 2022