Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022 - program edukacyjny skierowany do studentów/tek (7-8.12)

 • Grupa docelowa
  Studenci/tki
 • Organizator
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
 • Miejsce
  Online

Informacje od Organizatora:

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2022
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.


Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.


Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.


Program Bezpieczne Środowisko 2022 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.


Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:
- Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
- Jakie są obowiązki pracodawcy?
- Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie?
- Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
- Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
- Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej


Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:
Państwowej Inspekcji Pracy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Państwowej Straży Pożarnej
Urzędu Dozoru Technicznego
Wyższego Urzędu Górniczego
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

Terminy:
7-8 grudnia 2022 r. godziny: 13:00 – 15:15
Lub
14-15 grudnia 2022 r. godziny: 13:00 – 15:15


Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.
Informacje dostępne są również na FB:
www.facebook.com/BezpiecznePraktyki

  Data dodania
  21 listopada 2022