Akcja KreaTYwni na UMCS – zmieniaj Uniwersytet razem z nami! - termin zgłoszeń do najbliższej edycji konsultacji 4.12

  • Grupa docelowa
    Studenci, Absolwenci
  • Organizator
    Biuro Rozwoju Kompetencji, Wydział Ekonomiczny UMCS

Studiujesz na UMCS? Masz pomysł na innowację, która usprawni nauczanie na naszej Uczelni, albo po prostu ułatwi życie studentom i studentkom? Zapoznaj się z naszą Akcją – Ty też możesz być innowatorem/rką

Akcja została zainicjowana w poprzednim roku, kiedy to organizowany był konkurs o takim samym tytule w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Cieszył się on zainteresowaniem  studentek i studentów, którzy zgłosili wiele interesujących pomysłów.

Postanowiliśmy umożliwić naszym studentkom i studentom bieżące angażowanie się w życie uczelni, poprzez zgłaszanie inicjatyw usprawniających jej funkcjonowanie.

Przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie własnego biznesu. Jest to także postawa ukierunkowana na poprawę jakości życia oraz doskonalenie otaczającego nas świata.

W ramach akcji KreaTYwni na UMCS możesz podzielić się swoimi pomysłowymi rozwiązaniami, które będą wartościowe dla naszego Uniwersytetu. Po prostu przesyłaj nam swoje pomysły na bieżąco. Najlepsze z nich nagrodzimy i być może wdrożymy w uniwersytecką codzienność.

Wypełnij formularz, dostępny w załączniku poniżej, a następnie prześlij go na adres brk@umcs.pl w terminie do 4.12.2022. Zgłoszenia pomysłów do najbliższej konsultacji trwają do 4.12.2022. Konsultacje będą odbywały się cyklicznie, o kolejnym terminie poinformujemy Was na stronie internetowej Biura Rozwoju Kompetencji i mediach społecznościowych.

Twoje pomysły mogą dotyczyć na przykład:
-      procesu dydaktycznego (sposobów prowadzenia zajęć, funkcjonowania dziekanatu, itp.),
-      usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni,
-      ułatwień w życiu studentek i studentów.

Autorzy najlepszych pomysłów będą mogli spotkać się z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, dr. hab. Zbigniewem Pastuszakiem, prof. UMCS, z którym omówią możliwości wdrożenia pomysłów.

Akcja została objęta patronatem Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

Poniżej znajdziecie regulamin akcji KreaTYwni na UMCS, jak również link do pobrania formularza zgłoszeniowego:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,5856,akcja-kreatywni-na-umcs-zmieniaj-uniwersytet-razem-z-nami,123541.chtm

    Data dodania
    10 listopada 2022