• Grupa docelowa
  wszyscy zainteresowani
 • Organizator
  Biuro Promocji UMCS
 • Miejsce
  Radio Centrum, TVP Lublin

Prezentacja sylwetek osób związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, ich osiągnięć i sukcesów zawodowych. Projekt ma na celu zainspirowanie studentów do większej aktywności społecznej i naukowej w trakcie studiów. Osoby, które odniosły sukcesy, często poza samą edukacją i zaliczaniem egzaminów, zaangażowane były w różne działania poza uczelnią. Audycje emitowane będą od stycznia do października 2014 r.


W każdym miesiącu odkrywać będziemy przed Państwem drobek zawodowy, sukcesy, wspomnienia osób, które odegrały lub w dalszym ciągu odgrywają ważną rolę dla UMCS. Prezentować Państwu będziemy każdego miesiąca jedną sylwetkę w TVP Lublin oraz dwie sylwetki w audycjach w Radia Centrum.

 

Emisja filmów w TVP Lublin:
Premiera 16.01.2014

czwartek godz. 18:00
sobota godz. 18:55

Audycje w Radiu Centrum:
Premiera:13.01.2014
poniedziałek godz. 14:30
piątek godz. 14:30

 

Rozpoczynając od premiery emisji audycji telewizyjnych i radiowych będziecie Państwo mogli w każdym miesiącu w wymienionych wyżej dniach zapoznać się z życiorysami ciekawych Twarzy UMCS.

Zakończenie emisji nastąpi wraz z zakończeniem obchodów 70-lecia, tj. 23.10.2014.

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  8 stycznia 2014