Konferencja „Współczesne media"

 • Organizator
  prof. dr hab. Iwona Hofman
 • Miejsce
  Wydział Politologii

10–11 kwietnia br. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie odbędzie się szósta konferencja z cyklu „Współczesne Media”, organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii. Przewodniczącą konferencji jest prof. dr hab. Iwona Hofman, sekretarzem – dr Danuta Kępa-Figura.

Tegoroczne spotkanie, odbywające się pod hasłem Medialny obraz świata, wpisuje się w obchody 70-lecia UMCS oraz 10-lecia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii UMCS.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 9.00 w Auli im. Daszyńskiego na Wydziale Politologii. Wezmą w nim udział m.in. rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, dziekan Wydziału Politologii prof. dr hab. Grzegorz Janusz oraz przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Iwona Hofman -kierownik Zakładu Dziennikarstwa pełniąca funkcje prodziekana Wydziału Politologii UMCS  oraz przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Zagadnieniu medialnego obrazu świata poświęcone będą obrady plenarne oraz referaty głoszone w sekcjach tematycznych: Studium przypadku; Stare i nowe formy – stare i nowe obrazy; Mechanizmy konstruowania; Konsekwencje społeczne i kulturowe; Marketing, promocja, reklama.

Konferencja została objęta patronatem Gazety Wyborczej, Radia Lublin oraz Telewizji Lublin.

 

Program konferencji

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  24 stycznia 2014