Konferencja: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013

  • Grupa docelowa
    wszyscy zainteresowani
  • Organizator
    Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny UMCS, Muzeum Lubelskie
  • Miejsce
    Muzeum Lubelskie

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie


zapraszają na
XXX Konferencję

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013

24-25 kwietnia 2014 r.
Lublin - Zamek

 Wydarzenie towarzyszy oficjalnym obchodom 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

PROGRAM KONFERENCJI

Program sesji posterowej

 

 

Załączniki