III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wychowanie ku wartościom. Nauczyciel-wychowawca wobec kryzysu moralnego współczesnego świata”

 • Organizator
  Zakład Etyki WFiS UMCS, Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie, Bursa Szkolna nr 3 Lublinie
 • Miejsce
  Wydział Filozofii i Socjologii, Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Konferencja jest trzecim wydarzeniem z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku, które odbywa się cyklicznie co roku w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców burs, internatów, świetlic, ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych, pracowników poradni, nauczycieli wychowawców oraz studentów. Głównym celem konferencji jest dyskusja pomiędzy środowiskiem naukowym, a praktykami wychowania w celu poszukiwania sposobów skutecznego wychowania ku wartościom w dobie ponowoczesnego kryzysu aksjologicznego. W związku z obchodami 70-lecia przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie warto podjąć refleksję nad rolą nauczyciela-wychowawcy w procesie kształtowania młodych charakterów. W zamyśle organizatorów konferencja stanowi narzędzie krzewienia postaw wychowawczych, dzięki którym wychowanie ku wartościom przestanie być ideą, a stanie się faktem.

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  23 czerwca 2014