Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku

 • Organizator
  Wydzial Artystyczny, dr hab. Ewa Letkiewicz
 • Miejsce
  Inkubator Sztuki, ACK Chatka Żaka

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Ciało, strój, biżuteria:

•        jako przekaźnik sygnałów definiujących osobę i czas,

•        jako kod z zapisem wyrażającym idee, światopogląd, mody,

•        jako system znaków określających tożsamość polityczną, społeczną, kulturową.

 

Problem trzech odrębnych zagadnień: ciała, stroju, biżuterii połączyliśmy razem aby na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych burzliwego wieku XIX, śledzić nie tylko ich wygląd ale też zachodzące między nimi relacje, nadawane im znaczenia, wywołane skutki, pełnione funkcje w życiu prywatnym pojedynczych osób ale też w życiu  zbiorowości.

Projektowany plan konferencji obejmuje panel otwierający oraz trzy panele szczegółowe (dotyczące ciała, stroju, biżuterii).

Czynnymi uczestnikami konferencji będą zarówno doświadczeni jak i młodzi naukowcy.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tą problematyką do prezentacji wyników badań, wymiany myśli i dyskusji.

Sekretarz konferencji:                                                                    

dr Barbara Niścior    

Przewodnicząca konferencji                                                                 

dr hab. Ewa Letkiewicz

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej do dnia 30 lipca 2014 roku na adres: ewaletkiewicz@wp.pl

Razem z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać krótkie streszczenie wystąpienia (około 1200 znaków). Wystąpienia Prelegentów przewidywane są na 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Mieści się w niej druk materiałów z konferencji, poczęstunek w trakcie przerw, kolacja w pierwszym dniu obrad. Opłatę prosimy przesyłać na konto:

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

95 1140 1094 0000 2905 1600 1129 - mBANK S.A. O/Lublin

z dopiskiem "Ciało, strój, biżuteria".

 Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom we wrześniu.

 

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  9 maja 2014