56 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

 • Organizator
  Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS
 • Miejsce
  Hotel Europa

Zjazd, organizowany w tym roku w Lublinie przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMCS. Poświęcony jest 25-leciu transformacji ustrojowej w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący dr hab. Wojciech Orłowski
Z-ca Przewodniczącego dr Paweł Sadowski
Sekretarz mgr Mateusz Chrzanowski

Komitet Naukowy

Przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
Sekretarz dr hab. Sławomir Patyra
Szczegóły

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  21 maja 2014