Konkurs „Maria Curie-Skłodowska w moich oczach” (zgłoszenia do 14 czerwca)

Z okazji obchodów 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu całej Polski do udziału w Konkursie plastycznym „Maria Curie – Skłodowska w moich oczach”. Organizatorem Konkursu jest Wydział Chemii UMCS w Lublinie oraz Lubelski Oddział PTChem wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych. Konkurs został objęty patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat chemii, a w szczególności odkryć naukowych Marii Curie-Skłodowskiej, popularyzacja osiągnięć wybitnej uczonej, patronki Uniwersytetu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów, a także promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców

Zadanie konkursowe:

Praca plastyczna przedstawiająca Marię Curie-Skłodowską widzianą oczami uczestnika. Inspiracją może być jej życiorys, dokonania naukowe oraz postawa społeczna. 

Kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Terminy:

Prace konkursowe, wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, należy składać do 14.06.2024 r. osobiście w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii UMCS, pokój 2R lub za pośrednictwem poczty na adres: Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin z dopiskiem „Maria”. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

Uroczysty finał Konkursu połączony z wystawą wszystkich prac odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Maria Skłodowska-Curie – niecodzienna biografia” w dniu 27.09.2024 r. na Wydziale Chemii UMCS.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym Regulaminie.

Organizatorzy: Wydział Chemii UMCS   oraz Lubelski Oddział PTChem wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.

Regulamin i karta zgłoszeniowa

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    8 kwietnia 2024