Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania-modele-doświadczenia-wyzwania

Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania-modele-doświadczenia-wyzwania”, która odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2020 r. w Lublinie.

Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym...

Współczesne relacje pomiędzy państwem a wspólnotami wyznaniowymi utrwalone przez prawo mają charakter złożony i wielowymiarowy. Biorąc pod uwagę różnorodność systemów politycznych poszczególnych państw, a także role i funkcje wypełniane w nich przez wspólnoty wyznaniowe, otrzymujemy skomplikowany obraz przyjmowanych modeli relacji państwo-wspólnoty wyznaniowe. 

Celem konferencji jest analiza relacji pomiędzy różnymi formami współczesnych państw

i wspólnotami religijnymi, które reprezentują bogactwo i różnorodność systemów religijnych.

 

Zgodnie z założeniem przyjętym przez organizatorów, prezentacja wyników badań będzie

odbywać się w czterech blokach tematycznych:

- Uwarunkowania relacji państwo-wspólnoty religijne

- Modele relacji państwo-wspólnoty religijne

- Doświadczenia relacji państwo-wspólnoty religijne

¨ Wyzwania relacji państwo-wspólnoty religijne.

 

Szczegółowe informacje są zawarte w załącznikach.

 

Kierownik konferencji

prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

 

Sekretarze konferencji

dr Dorota Maj      dr Marta Drabczuk     dr Marcin Pomarański

    Data dodania
    23 stycznia 2020