XII Północne Spotkania Geometryczne - 18-19.06.2018 r.

 • Grupa docelowa
  studenci, studenci doktoranci, pracownicy Instytutu Matematyki UMCS, pracownicy naukowi z kraju i zagranicy
 • Organizator
  Instytut Matematyki UMCS
 • Miejsce
  Aula Instytutu Matematyki UMCS, (I piętro, wieżowiec, C-156)

W dniach 18 – 19. 06. 2018 w Instytucie Matematyki UMCS odbędą się XII Północne Spotkania Geometryczne. Jest to coroczna konferencja, na której spotykają się geometrzy z całej Polski. Tegorocznymi wykładowcami są: Vsevolod Shevchishin (UWM), Beata Hejmej (UP Kraków), Magdalena Lampa-Baczyńska (UP Kraków), Grzegorz Malara (UP Kraków), Krzysztof Prażmowski (UB), Waldemar Cieślak (PL), Andrzej Matraś (UWM), Marek Hałenda (UG), Andreas Zastrow (UG), Krzysztof Petelczyc (UB), Jan Jakóbowski (UWM), pracownicy naszego Uniwersytetu Magdalena Skrzypiec, Mariusz Plaszczyk, Anna Bednarska oraz studentka Katarzyna Charytanowicz.

Wykłady będą odbywać się w sali 156 Instytutu Matematyki. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w wykładach.


Program XII Północnych Spotkań Geometrycznych


Wygłoszone referaty


Automorfizmy płaskich rozmaitości Kahlera - Marek Hałenda (wspólnie z R. Lutowskim i A. Szczepańskim)

Holonomy representation of Bieberbach group - A. Szczepański

Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę - Krzysztof Prażmowski (joint work with Kamil Maszkowski and Małgorzata Prażmowska)

Porównywanie homologii singularnej z homologii Milnora Thurstona - Janusz Przewocki oraz Thilo Kuessner

Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej - Krzysztof Petelczyc (współautor Mariusz Zynel)

Struktury prawie wielomianowe z koneksji liniowych - Anna Bednarska

Izooptyki wewnetrzne danego owalu a jego krzywe dualne - Magdalene Skrzypiec

Krzywa spodkowa - Katarzyna Charytanowicz, Waldemar Cieślak, Witold Mozgawa

Pedal curve

 


 

  Data dodania
  14 czerwca 2018