Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2023

 • Grupa docelowa
  Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
 • Organizator
  Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie; Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2023.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół
podstawowych w całej Polsce.

Celem Konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji
i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:

 • Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,
 • Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan
 • Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS,
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin przesyłania prac konkursowych: 20.02.2023 do 28.04.2023 r.

Informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego SCIENCE MOVIE 2023 - jak wziąć udział w konkursie oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie Wydziału Chemii UMCS w Lublinie - tutaj.

  Data dodania
  3 lutego 2023