Bezpłatne szkolenie - Dobre Praktyki Pomiarowe

 • Grupa docelowa
  Pracownicy, Studenci
 • Organizator
  Mettler Toledo, WCh UMCS
 • Miejsce
  Wydział Chemii UMCS, Budynek Mała Chemia, sala M

14 kwietnia 2014 godz. 9:30-14:00
Wydział Chemii UMCS, Budynek Mała Chemia, sala M

Firma METTLER TOLEDO we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizuje bezpłatne szkolenie na temat:

Dobre Praktyki Pomiarowe
Ważenie, miareczkowanie, pipetowanie

9:30 – 11:00 Prawidłowe ważenie przy użyciu wag laboratoryjnych w oparciu o Dobrą Praktykę Ważenia
11:15 – 12:30 Jak uzyskać wiarygodne wyniki pomiarów w oparciu Dobrą Praktykę Miareczkowania
12:45 – 14:00 Powtarzalne pipetowanie w oparciu o Dobrą Praktykę Pipetowania

 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na: szkolenia.wch.umcs@gmail.com
W temacie emaila proszę wpisać imię i nazwisko.
Bliższe informacje: Dorota Kołodyńska, tel. 81 5375770

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Zobacz też platkat (.pdf) i galerię zdjęć.

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  10 kwietnia 2014