Malowanie pisanek w Chatce Żaka

Zapraszamy na świąteczne spotkanie przy malowaniu pisanek! Zabawa będzie przednia, a w czasie Świat Wasze stoły ozdobi własnoręcznie wykonana, niepowtarzalna pisanka.

Jajko w różnych kulturach, także słowiańskich, miało szczególne miejsce. Samo jajko jak i pisane na nim pradawne symbole - spirale, grabki, gałązki, meandry - mają swoje, niejednokrotnie ukryte dziś znaczenie. Malowane jajko – pisanka – miała być symbolem urodzaju, płodności, ale także posiadać magiczną moc talizmanu. Dziewczyny obdarowywały pisanką bliskich ich sercom chłopaków.

Będziemy wykorzystywać przede wszystkim wzory charakterystyczne dla Lubelszczyzny, ale też nie zabraknie motywów ukraińskich. Starodawna legenda z ukraińskich Karpat głosi, że trzeba ozdabiać jajka na wiosnę, bo inaczej świat się skończy!


Będziemy malować jajka woskiem, techniką batikową, można używać tradycyjnych magicznych wzorów lub stworzyć zupełnie nową.

 • Kiedy? 4 kwietnia 2023 r., godz. 17:00-20:00
 • Gdzie? ACKiM UMCS Chatka Żaka
 • Wstęp wolny

Weźcie ze sobą ugotowane, najlepiej białe jajka. Pamiętajcie o stroju, który może się zaplamić!

[ENG]

We invite you to an Easter meeting during which we are going to paint Easter eggs. You will have a lot of fun and your table at Easter will be decorated with unique Easter eggs hand-made by you.

The egg had a special place in various cultures, including Slavic ones. Both the egg itself and the ancient symbols written on it - spirals, rakes, twigs, meanders - have their meanings, often concealed nowadays. A painted egg was a symbol of abundance and fertility, but was also believed to have the magic power of a talisman. Girls used to give painted eggs to their boyfriends.

We will use mostly the patterns typical of the Lublin region, but also Ukrainian motifs. According to an old legend from the Ukrainian Carpathian Mountains, you have to decorate eggs in spring otherwise the world is going to end!


We will paint eggs with wax in batik technique. You can use traditional magic patters or create completely new ones.

 • When? 4 April 2023, from 17:00 to 20:00
 • Where? ACKiM UMCS Chatka Żaka
 • Free entry

Bring hard-boiled, preferably white eggs with you. Remember that your clothes may get stained!

 

[UKR]

Люди, пишіть писанки! 

Запрошуємо на святкове малювання писанок. Це нагода провести час у гарному товаристві і власноруч створити неповторну писанку для оздоби Великоднього столу.

Яйце посідало особливе місце в різних культурах, також і в слов’янських. Саме яйце, як і нанесення на нього прадавніх символів – спіралей, гребінців, галузок, меандрів, має особливе значення, у наші дні нерідко втрачене. Розписане яйце – писанка – вважалася символом урожаю, плідності, йому приписувалася магічна сила талісману. Дівчата дарували писанку хлопцям, котрі припали їм до серця.
Ми будемо використовувати, передусім, орнаменти, характерні для Люблінщини, однак не забракне і українських мотивів. У стародавній легенді з українських Карпат стверджується, що навесні треба писати писанки, бо інакше настане кінець світу!


Будемо розписувати яйця воском у техніці „батік”, можна вживати традиційні магічні орнаменти або створювати зовсім нові.

 • 4.04 від 17.00 до 20.00
 • АЦКіМ УМКС Хатка Жака (ACKiM UMCS)
 • вхід вільний

Принесіть з собою зварені, найкраще білі, яйця. Обирайте одяг, стійкий до плям!

  Data dodania
  30 marca 2023