Szkolenie z zarządzania międzykulturowego dla kadry zarządzającej (zgłoszenia do 25.05.)

 • Grupa docelowa
  Pracownicy administracyjni oraz naukowo-dydaktyczni, w tym osoby, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców
 • Organizator
  Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS
 • Miejsce
  Sala szkoleniowa Biura Rozwoju Kompetencji UMCS (ul. Sowińskiego 12/4, Lublin)

Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szkoleniu z zakresu wielokulturowości, prowadzonym przez kadrę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych, w tym osób, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców.

Szkolenia realizowane są w ramach Programu "Welcome to Poland", organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Opis szkolenia:

Szkolenie z zarządzania międzykulturowego dla kadry zarządzającej - główne zagadnienia:

 • analiza aktualnych i przewidywanych zjawisk i trendów migracyjnych na świecie,
 • płaszczyzny różnic międzykulturowych,
 • trening podnoszenia świadomości w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w zróżnicowanej grupie (stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia,
 • projektowanie działań uwzględniających politykę równych szans w zarządzaniu jednostkami w środowisku akademickim,
 • menadżer/ka, a zespół – wzajemne oczekiwania i obawy – analiza własnego stylu zarządzania,
 • budowanie skutecznych narzędzi motywacyjnych z uwzględnieniem różnic międzykulturowych oraz zarządzanie kompetencjami pracowników/czek w wielokulturowych zespołach zadaniowych, projektowych i pracowniczych.

Termin: 6-7 czerwca 2019 r., godz. 9:00-15:30 (szkolenie w wymiarze 16 godz.)

Miejsce: Sala szkoleniowa Biura Rozwoju Kompetencji UMCS (ul. Sowińskiego 12/4, Lublin)

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać do 25 maja 2019 r. na adres: magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl (imię i nazwisko, data kursu, nazwa wydziału/jednostki oraz dane kontaktowe).

Terminy pozostałych szkoleń:

  Data dodania
  15 kwietnia 2019