Konkurs POWER: Studia dualne (wnioski do 2 marca 2018 r.)

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Projekt złożony w konkursie przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków w konkursie: od 18 stycznia do 2 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, tel. 81 537 58 44, e-mail: alicja.borzecka@poczta.umcs.lublin.pl.

    Data dodania
    19 grudnia 2017