Jak rozwijać własny potencjał twórczy? - warsztaty dla pracowników

Zapraszamy pracowników UMCS do udziału w warsztatach edukacyjnych: Jak rozwijać własny potencjał twórczy?

Termin: 17 maja, godz. 13 – 16

Miejsce: Sala Lubman nr 1407, Rektorat – XIV piętro

Zgłoszenia poprzez formularz online do 14 maja do godziny 12 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i koncentruje się na rozwijaniu twórczego myślenia. Potencjał twórczy człowieka ma istotne znaczenie dla funkcjonowania w wielu obszarach jego działalności, a szczególnie w pracy zawodowej. Twórczość przejawia się w czynnym stosunku człowieka do rzeczywistości, realizacji codziennych zadań i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań, jak również preferencjach, zainteresowaniach oraz stylu działania. Coraz częściej zwraca się uwagę na jej wielowymiarowość oraz fakt, że jest doceniana jako ważna cecha człowieka w różnych dziedzinach jego aktywności, którą można rozwijać i doskonalić. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać konkretne metody doskonalące twórcze myślenie, takie jak burza mózgów, nauczanie problemowe, heurystyki, synektyka oraz kształtować myślenie twórcze poprzez dokonywanie skojarzeń, rozumowanie indukcyjne, posługiwanie się metaforą.

Prowadząca: Małgorzata Kuśpit – dr hab., prof. uczelni. Pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki. Psycholog, biegły sądowy. Ukończyła studia podyplomowe Master of Business of Adminstration w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w problematyce myślenia twórczego, kreatywności, osobowościowych i emocjonalnych aspektów funkcjonowania osób zdolnych i uzdolnionych, konfliktów oraz agresji i radzenia sobie ze stresem. Autorka publikacji naukowych, m.in. monografii: "Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej" (M. Kuśpit, 2010), "Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie" (M. Kuśpit, 2018), "Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników" (z B. Mróz i A. Chudzicką-Czupałą, 2017). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę. Natomiast w latach 2017-2019 była członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwojowo-integracyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, zarządzania czasem, motywacji do doskonalenia zawodowego, rozwijania twórczego myślenia, edukacji osób uzdolnionych.

Kontakt: Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia
tel. 81 537 58 45, e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

    Data dodania
    6 maja 2024