Aktualizacja danych do formularzy PIT (do 16 grudnia)

Szanowni Państwo,

Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z prośbą o sprawdzenie na  Portalu Samoobsługi Pracowniczej SAP swoich danych osobowych (strona UMCS-zakładka samoobsługa pracownicza-zalogować się-dane osobowe-profil osobisty).

W przypadku zmiany danych osobowo-adresowych oraz mających wpływ na formularz podatkowy PIT-11 (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, urzędu skarbowego itp.), fakt ten należy:

 - zgłosić do Centrum Kadrowo – Płacowego (Rektorat, IX piętro, pok. 902, 904, 905,907)

 lub

 - wypełnić wydrukowany formularz (link poniżej)  i  dostarczyć go do Centrum Kadrowo – Płacowego  osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez Kancelarię UMCS.

Forrmularz zmiany / aktualizacji danych osobowych

Centrum Kadrowo-Płacowe  prosi o przekazanie w/w formularza w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2022 r.

Zmiany zgłoszone po wskazanej dacie nie zostaną ujęte na informacji rocznej PIT-11.

Marta Głębicka

Kierownik Biura Płac
Centrum Kadrowo - Płacowe 

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    2 grudnia 2022