Program „Staże Prezesa NBP” w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego

  • Grupa docelowa
    Absolwenci/tki
  • Organizator
    NBP

Profesor Adam Glapiński,Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 sierpnia 2021 r.

Wymagania wobec kandydata/tki:
▪ ukończenie  studiów  wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki:  ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
▪ wysoka średnia ocen ze studiów,
▪ biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
▪ gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych

Osobom zakwalifikowanym  do  programu Narodowy  Bank  Polskiw ramach stażu zaoferuje:
▪ umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy,
▪ możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwow szkoleniach zawodowych,
▪ konsultacje z ekspertami NBP,
▪ atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 1 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem formularza  elektronicznego dostępnego na stronie nbp.pl/staze, następujących dokumentów w języku polskim:
▪ CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych i zawodowych,
▪ dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z  uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
▪ jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”.

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie Narodowego Banku Polskiego - https://www.nbp.pl/staze/2021/regulamin-staze-nbp-2021.pdf 

    Data dodania
    16 czerwca 2021