Bezpłatny program szkoleniowy Fundacji Sendzimira "Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego" - zapisy do 7.11

  • Grupa docelowa
    Studenci, Absolwenci
  • Organizator
    Fundacja Sendzimira

Informacja od Organizatora:

Fundacja zaprasza studentów/tki i absolwentów/tki uczelni do udziału w dwuetapowym, bezpłatnym programie szkoleniowym Fundacji Sendzimira "Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego". Jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się renowacją budynków historycznych w obliczu konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest to więc dobra okazja dla studentów i absolwentów, by zdobyć wiedzę, doświadczenie i kontakty w tej perspektywicznej specjalizacji dot. renowacji i termomodernizacji budynków historycznych.

Pierwszy etap to szkolenie e-learningowe, które odbędzie się on-line w terminie 8 listopada-5 grudnia. W przygotowaniu materiałów szkoleniowych współpracowaliśmy z grupą ekspertów z różnych dziedzin. Otrzymają Państwo dzięki temu najbardziej aktualną, praktyczną wiedzą z zakresu doboru metod, technologii i materiałów w procesie renowacji budynków historycznych z uwzględnieniem kwestii środowiskowych jak: ślad węglowy materiałów budowlanych, kwestie zieleni w otoczeniu budynków historycznych czy możliwości termomodernizacji budynków historycznych, w tym zabytkowych. Szkolenie dostarczy Państwu praktyczną wiedzę i wskazówki ułatwiające projektowanie renowacji budynków historycznych, zmierzające do mitygowania zmian klimatu, co jest koniecznością w dobie kryzysu klimatycznego. Udział w kursie daje możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami z innymi uczestnikami, zajmującymi się zawodowo zarządzaniem i renowacją budynków historycznych na obszarze całej Polski. Można wziąć udział tylko w części e-learningowej kursu. Drugi etap jest opcjonalny.

 

Uczestnicy samodzielnie decydują o swoim zaangażowaniu i od nich zależy, kiedy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi, więc udział w kursie można pogodzić z obowiązkami zawodowymi lub akademickimi.

Drugi etap programu to seria praktycznych, dwudniowych warsztatów stacjonarnych w Mysłowicach, Olsztynie i Bielsku-Białej w styczniu i lutym 2022 r. W trakcie warsztatów będziemy opracowywać koncepcje renowacyjne dla wybranych budynków, głównie zabytkowych, w poszczególnych miastach, np. dla zabytkowego liceum w Olsztynie, ratusza w Mysłowicach i zabytkowych kamienic w Bielsku-Białej. Organizator serdecznie zaprasza do zapisów na warsztaty, dzięki którym zyskają Państwo mnóstwo praktycznych wskazówek w obszarze renowacji budynków historycznych.

Zapisy trwają do 7 listopada.

Szczegółowy opis w pliku poniżej:

    Data dodania
    15 października 2021