23. edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy oraz polityki społecznej

  • Grupa docelowa
    Studenci, Absolwenci
  • Organizator
    Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Konkurs na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Konkurs został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla dwóch kategorii prac: magisterskich i doktorskich. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej i rozpowszechnienie wiedzy w tych obszarach.

Na konkurs będą przyjmowane prace napisane w języku polskim oraz angielskim. Prace konkursowe należy przesłać do 8 października br. na adres Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (01-022 Warszawa, ul. J. Bellottiego 3 b z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie”).

Więcej informacji (w tym regulamin) znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/23-edycja-konkursu-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-w-dziedzinie-pracy-oraz-polityki-spolecznej

(opis na podstawie gov.pl)

    Data dodania
    28 czerwca 2021