Lubelski Festiwal Nauki

  • Organizator
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą popularyzującą naukę na Lubelszczyźnie i znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali nauki w Polsce. Dotychczas w Lublinie odbyło się szesnaście edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych niemal 13.650 projektów, przy czym zdecydowana większość była powtarzana wielokrotnie – rekordowe nawet 16 razy. Przykładowo, w ramach XVI LFN odbyło się około 1.450 projektów badawczych, edukacyjnych i artystycznych, z czego aż 130 miało miejsce w trakcie Pikniku Naukowego w dniu 15 września 2019 roku na placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W Pikniku udział wzięło około 20 tys. osób, na wszystkie organizowane w ramach festiwalu wydarzenia zarezerwowano 33 tys. miejsc, a ponad 8 tys. osób wybrało projekty realizowane na UMCS, które nawiązywały zarówno do hasła festiwalu, jak i jubileuszu 75-lecia Uczelni. Od dziesięciu lat średnio w każdej edycji wydarzenia udział bierze ok. 35 tys. zarejestrowanych uczestników. Do powyższej liczby należy doliczyć osoby uczestniczące zarówno w Pikniku Naukowym, jak i imprezach niewymagających rejestracji.

W ubiegłym roku, ze względu na trudną sytuację społeczno-gospodarczą kraju wywołaną epidemią COVID-19, zamiast planowanej XVII edycji LFN, zorganizowane zostały Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, które odbyły się online na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji w dniach 22-24 września 2020 roku. W trakcie Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki systemy zanotowały 15 tysięcy unikalnych użytkowników na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji. Dzięki efektywnym działaniom promocyjnym, a także współpracy z EUSEA, projekty obejrzało kilkuset użytkowników z ponad 10 europejskich państw, m.in. Belgii, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Rosji czy Wielkiej Brytanii. W wydarzeniu udział online wzięli także uczestnicy z innego kontynentu, a dokładnie – Stanów Zjednoczonych. Organizując Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, publiczne uczelnie wyższe oraz Urząd Miasta Lublin udowodniły, że wspólnie potrafią sprostać trudnym wyzwaniom, jakie stawia współczesny świat, a dzięki bardzo dobrej współpracy oraz zaangażowaniu organizatorów, realizacja misji Lubelskiego Festiwalu Nauki przybrała nowy, nieznany dotychczas wymiar.

Lubelski Festiwal Nauki na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naukowo-kulturalnych Lublina, które łączą promocję nauki z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu, pokazując związki nauki z życiem codziennym oraz szanse rozwojowe dla gospodarki regionu przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału innowacyjnego poszczególnych dziedzin nauki i techniki przez podmioty gospodarcze. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję wspólnie przyczynić się do wzmocnienia potencjału intelektualnego oraz społeczno-gospodarczego całej Lubelszczyzny.

Hasło: „Nauka bez granic. Enjoy science!”

    Data dodania
    31 maja 2021