Lubelski Festiwal Nauki

 • Organizator
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W bieżącym roku planowana jest realizacja przełomowego w historii festiwalu programu, na który składają się m.in.: Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, podczas którego podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinnessa na największy polimer, projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe, w tym spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki, wydarzenia artystyczno-kulturalne, a także międzynarodowe sympozjum naukowe dla studentów i młodych naukowców z całej Europy oraz konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych.

Poniżej znajduje się dokładny program festiwalu:

 

 

PROGRAM RAMOWY XVII LFN

 

SOBOTA 18.09.2021 r.

Uroczysta inauguracja XVII LFN

NIEDZIELA 19.09.2021 r.

Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed CSK

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 20–24.09.2021 r.

Projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące i popularyzujące naukę i badania naukowe
oraz wydarzenia artystyczno-kulturalne

PIĄTEK 24.09.2021 r.

Uroczyste zakończenie XVII LFN

 

Uroczysta inauguracja XVII LFN odbędzie się w sobotę 18 września 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Na deskach Dużej Sali Widowiskowej wystąpią Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie – orkiestra działająca w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, pod batutą jej założyciela dr. hab. Tomasza Momota, złożona ze studentów i uczniów, głównie z lubelskich szkół i uniwersytetów.

Lubelski Piknik Naukowy odbędzie się na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w niedzielę 19 września 2021 r. Zgodnie z tradycją, w trakcie Lubelskiego Pikniku Naukowego zrealizowane zostaną projekty upowszechniające naukę, a także niezwykle różnorodny oraz bogaty w formie i treści program artystyczny, na który składają się m.in. występy teatralne (m.in. Teatru ITP będącego największym muzycznym teatrem studenckim w Polsce, który powstał 2001 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, czy Teatru Imperialnego – grupy artystycznej złożonej ze studentów i doktorantów UMCS, która powstała 2013 r.); występy taneczne (m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA); występy chórów akademickich (m.in. Akademickiego Chóru Dziecięcego „Pueri Nostri” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Podczas pikniku podjęta zostanie również próba pobicia rekordu Guinnessa na największy w kraju SLIME – polimer alkoholu poliwinylowego usieciowany jonami boranowymi. Próbę poprzedzi wykład dr. Łukasza Szajneckiego z Katedry Chemii Polimerów na Wydziale Chemii UMCS. Istotną właściwością Slime’u jest tzw. superlepkość – polimer klei się jedynie sam ze sobą, zaś od innych przedmiotów odpada. Te cechy Slime’u są dobrym pretekstem do pokazania dzieciom, młodzieży i dorosłym, że nauka może być ciekawa i dawać wiele radości. Aby pobić dotychczasowy rekord Polski, należy zrobić Slime’a o wadze co najmniej 150 kg. Koordynatorem wydarzenia będzie Uniwersytet Dziecięcy UMCS, który 2.06.2018 r. podczas pikniku dziecięcego w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie pobił dwa rekordy Polski: pierwszy na największy Slime (97,4 kg) i drugi na największą liczbę osób robiących Slime’a jednocześnie (333 osoby).

19 września 2021 r. odbędzie się również pokaz fontann na Placu Litewskim w Lublinie. Widowisko multimedialne pt. „Symfonia Nauki” (Symphony of Science) powstało przy wykorzystaniu technologii audiowizualnej, którą dysponuje lubelska fontanna miejska na Placu Litewskim w Lublinie. Scenariusz pokazu zakłada prezentację potencjału oraz dokonań lubelskiego środowiska naukowego każdej z publicznych uczelni Lublina. Na potrzeby pokazu kompozytor Piotr Bańka skomponował specjalny utwór z udziałem Chórku Akademickiego UMCS. Za scenariusz odpowiada lubelski twórca i reżyser teatralny Łukasz Witt-Michałowski.

Głównym punktem programu XVII LFN są projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe odbywające się w dniach 20–24 września 2021 r. W ramach tegorocznej edycji festiwalu projekty odbędą się zarówno online, jak i w formie tradycyjnej. W związku z planami umiędzynarodowienia LFN w ciągu kilku najbliższych lat część projektów zostanie zrealizowana w języku angielskim oraz w innych językach obcych.

 

Wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe w ramach
XVII LFN zaplanowane w dniach 20–24 września 2021 r. to m.in.:

 

 • „Nauka bez granic”/ „Science without borders” – spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki podkreślające rolę nauki w życiu człowieka

20 września 2021 r. będziemy mieli zaszczyt gościć prof. Roberta Hubera (1937), niemieckiego biochemika i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1988 r., którą otrzymał wraz z Johannem Deisenhoferem i Hartmutem Michelem za wyznaczenie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntezy u bakterii.

 

23 września 2021 r. Lublin odwiedzi prof. Charles H. Bennett (1943) – amerykański myśliciel, fizyk i pionier teorii informacji znany z badania zaskakujących powiązań fizyki kwantowej z informacją. Jest jednym z ojców kryptografii kwantowej i współautorem rewolucyjnej koncepcji teleportacji kwantowej. Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata nauki odbędą się w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka i będą tłumaczone symultanicznie.

 

 • „Aleja lubelskiej nauki” / „Avenue of Lublin science” – wystawa multimedialna prezentująca sylwetki dwudziestu pięciu najznakomitszych lubelskich uczonych
  w historii naszego miasta i współcześnie

Wystawa multimedialna prezentująca sylwetki dwudziestu pięciu najznakomitszych lubelskich uczonych w historii naszego miasta i współcześnie odbędzie się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 22–24 września 2021 r. Lubelskie uczelnie mogą poszczycić się wieloma naukowcami, którzy w swojej pracy naukowej osiągali i nadal osiągają sukcesy, zmieniając oblicze nauki i na zawsze zapisując się w historii nie tylko Lublina, ale kraju i świata. Zdjęcia naukowców i opisy ich najważniejszych osiągnięć naukowych zostały przygotowane w formie grafik i linorytów, a następnie zdigitalizowane. Wystawa jest kontynuacją projektu, jaki powstał w 2017 r. na UMCS. Wówczas studenci drugiego roku grafiki pod kierunkiem asystenta Karola Pomykały wykonali na podstawie zdjęcia największy drzeworyt w Polsce, który przedstawia dwudziestu dziewięciu największych naukowców XX w. Fotografia powstała w 1927 r. podczas kongresu Solvaya w Brukseli.

 

 • „Międzynarodowe sympozjum dla studentów i młodych naukowców”
  / „International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days”

Międzynarodowe sympozjum dla studentów i młodych naukowców odbędzie się w dniach 22–24 września 2021 r. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców – studentów i doktorantów, a jego głównym celem jest promowanie rozwoju naukowego, podejmowania kariery naukowej oraz poznawanie różnorodności kulturalnej świata.
Do uczestnictwa w sympozjum zostali zaproszeni studenci oraz doktoranci europejskich uczelni wyższych, co stwarza okazję do nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów z przedstawicielami innych jednostek naukowych i jest szansą na ukazanie umiędzynarodowienia uczelni lubelskich oraz miasta Lublin.

Obecność na wydarzeniu potwierdzili m.in. przedstawiciele Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego z Litwy, Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki z Ukrainy, Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego z Gruzji czy Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze. Link do strony sympozjum: https://www.umcs.pl/pl/international-symposium.htm

 

 • Konkursy upowszechniające naukę i odkrycia naukowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych / Competitions popularizing science and scientific discoveries for preschool children, primary and secondary school students, university students and adults

W ramach XVII edycji LFN od stycznia bieżącego roku organizowane są konkursy upowszechniające naukę i odkrycia naukowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych, mające na celu upowszechnianie nauki, w tym odkryć naukowych, które w znaczący sposób wpłynęły na dzieje ludzkości. Część z konkursów trwa obecnie, serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Link do strony z konkursami: https://www.umcs.pl/pl/xvii-lubelski-festiwal-nauki,21027.htm

 

Uroczyste zakończenie XVII LFN odbędzie się 24 września 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Całość wydarzenia uświetni m.in. występ zespołu Włodek Pawlik Trio, którego lider jest laureatem Nagrody Grammy z 2014 r. w kategorii „Best Large Jazz Ensemble Album” za płytę „Night in Calisia”.

  Data dodania
  31 maja 2021