Galeria mediów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

14.09.2021

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS wspólnie z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w ramach Międzynarodowego Zespołu Badawczego przygotowuje raport pt. "Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy".

fot. A.Zieliński/Kancelaria Sejmu