Wąwolnica - jesień 2018.

01.11.2018

W październiku 2018 roku w Wąwolnicy (pow. puławski) przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe. Pracami kierował mgr Tadeusz Wiśniewski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Badania prowadzone były w ramach realizacji projektu pod nazwą "Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Fot. Tadeusz Wiśniewski