Lublin-Zemborzyce (ulica Rosy) - jesień 2017

01.11.2018

W okresie od 23 października do 2 grudnia 2017 roku w Lublinie-Zemborzycach przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe. Pracami kierował mgr Tadeusz Wiśniewski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Badania prowadzone były w ramach realizacji projektu pod nazwą "Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Fot. Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska.