Lublin-Zemborzyce (las Rudki) - jesień 2017

21.11.2018

W październiku 2017 roku w Lublinie-Zemborzycach (las Rudki) przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe. Pracami kierował mgr Tadeusz Wiśniewski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Badania prowadzone były w ramach realizacji projektu pod nazwą "Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Fot. Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska