"Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej JST poprzez zastosowanie OZE"

24.06.2015

W dniu 22 czerwca br. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się spotkanie „Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej JST poprzez zastosowanie OZE” skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie miało na celu zapoczątkowanie wspólnego projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, w który zostaną zaangażowane lubelskie uczelnie, samorządy oraz firmy z branży energetycznej.