Spotkanie z przedsiębiorcami na Wydziale Chemii UMCS

03.04.2014

31 marca 2014 r. na Wydziale Chemii odbyło się spotkanie naukowców UMCS z przedstawicielami firm z różnych dziedzin przemysłu, zainteresowanych współpracą z naszym Uniwersytetem.

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty badawczo-wdrożeniowej oraz potencjału aplikacyjnego jednostki badawczej. Przedsiębiorców powitali Rektor UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Dziekan Wydziału Chemii - prof. dr hab. Władysław Janusz.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS i ma charakter cykliczny.

Edyta Karczmarska