Spotkanie z przedsiębiorcami na Wydziale Biologii i Biotechnologii

14.03.2014

14 marca 2014 r. w Sali Audytoryjnej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, którego celem była prezentacja oferty badawczej Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz wybranych laboratoriów, w tym Zakładu Biochemii, Zakładu Biologii Molekularnej oraz Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej.

Wydarzenie ma charakter cykliczny i jest organizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Fot. Aneta Adamska