Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Oferta dla Naukowców:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS  wspomaga  naukowców we współpracy z biznesem. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz obsługę formalno-prawną w realizacji usług zleconych przez podmioty zewnętrzne.

Ponadto:

 • wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • porady prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej,
 • pomoc w przygotowaniu umów konsorcjum,
 • koordynacja realizacji badań zleconych przez podmioty zewnętrzne,
 • wsparcie procesu powstawania spółek spin-off i spin-out,
 • pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą  z naukowcami.

UMCS dla Biznesu:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS  wspomaga  przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami naszej Uczelni. Jako Uniwersytet dysponujemy unikalną aparaturą  oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc wdrażanie nowych rozwiązań w Państwa firmie.

Istnieje możłiwość zlecenia badań, ekspertyz oline: www.formularzzlecenia.umcs.pl

Ponadto:

 • ponad 500 rodzajów usług w kategoriach: badania naukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne  z wykorzystaniem specjalistycznej i najnowocześniejszej  aparatury,
 • wdrażanie technologii opracowanych na UMCS,
 • realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka - biznes,
 • realizacja zamawianych przez firmę prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
 • opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem,
 • możliwość pozyskiwania dla firmy stażystów i praktykantów.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą UMCS dla firm na naszej stronie internetowej: www.biznes.umcs.pl

Pracownicy:

Zobacz dane kontaktowe do pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii