CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UMCS  -
JEDNOSTKA DEDYKOWANA OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEMU

 • Wspomagamy przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami Uczelni
 • Opracowujemy indywidualną ofertę współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem
 • Koordynujemy realizację badań zleconych, projektów badawczo – rozwojowych dla branży energetycznej, IT, medycznej, biotechnologicznej, spożywczej, budowlanej, paliwowej i innych
 • Dbamy o ochronę własności intelektualnej
 • Prowadzimy procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, patentów i praw autorskich
 • Promujemy innowacyjne rozwiązania
 • Prowadzimy szkolenia online z zakresu komercjalizacji wiedzy

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą UMCS dla firm na naszej stronie internetowej: www.biznes.umcs.pl

 

UMCS - PARTNER BIZNESU:

 • 2000 ekspertów i specjalistów
 • Nowoczesne laboratoria na 12 wydziałach
 • 1000 rodzajów usług w kategoriach:
  • badania naukowe
  • ekspertyzy
  • raporty
  • analizy laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznej  i najnowocześniejszej  aparatury
  • opinie o innowacyjności
  • szkolenia
 • 84 patenty i zgłoszenia patentowe
 • Lider w ilości udzielonych patentów na wynalazki biotechnologiczne
 • 500 umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • Blisko 500 mln zł otrzymanych dotacji i grantów na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Liczne nagrody na prestiżowych targach wynalazczości i kreatywności

Pracownicy:

Zobacz dane kontaktowe do pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii