Biuro Projektu

 „ECOTECH-COMPLEX - CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, PRODUKCJA”
POIG.02.01.00-06-212/09 

 ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT 

Kierownik Projektu, Dyrektor Zarządzający
dr inż. Andrzej Stępniewski a.stepniewski@ipan.lublin.pl
  537-57-62 
   
Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego - specjalność budowlana
inż. Halina Ditkowska halina.ditkowska@poczta.umcs.lublin.pl
  537-57-35  
   
Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego - specjalność elektryczna
mgr inż. Marek Cichy marek.cichy@poczta.umcs.lublin.pl
  537-57-35  
   
Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego - specjalność instalacyjna
mgr. inż. Ireneusz Targoński i.targonski@poczta.umcs.lublin.pl
  537-57-35  
   
Starszy Specjalista dr. monitoringu i sprawozdawczości
mgr. Laura Rokicka laura.rokicka@poczta.umcs.lublin.pl
  537-57-35  
   
Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Leszek Jurek leszek.jurek@poczta.umcs.lublin.pl
  537-53-84  
   
Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Jarosław Królik jaroslaw.krolik@poczta.umcs.lublin.pl
  537-59-65  
   
Starszy Specjalista ds. księgowych
mgr Agnieszka Dams-Wilkos agnieszka.wilkos@poczta.umcs.lublin.pl
  537-54-11  
   
Specjalista ds. księgowych
Helena Dębska
helena.debska@umcs.pl
  537-54-11  
   
Specjalista ds. kadrowych
Joanna Juszczak joanna.juszczak@poczta.umcs.lublin.pl
  537-54-18  
   
Starszy Specjalista ds. kadrowych  
mgr Maria Księżniak-Karaś maria.ksiezniak-karas@poczta.umcs.lublin.pl
  537-54-18 
   
Specjalista   
mgr Iwona Barcic iwona.barcic@poczta.umcs.lublin.pl
  537 52 05
  

 BIURO PROJEKTU

Adres:   ul. Głęboka 39
20-612 Lublin
Numery telefonów:   (81) 537-57-35
(81) 537-57-62
Mail:   ecotech@poczta.umcs.lublin.pl

 

LOKALIZACJA