BIURO KADR

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/904
20-031 Lublin

Kontakt

Obsługę nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:


1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik,  telefon 537-54-59 e-mail: agnieszka.lawnik@mail.umcs.pl
- Wydział Ekonomiczny
- Wydział Filozofii i Socjologii


2. mgr Agnieszka Drewecka, telefon 537-53-18 e-mail: agnieszka.drewecka@umcs.pl
- Wydział Chemii
- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
- Centrum Kultury Fizycznej


3. mgr Jadwiga Łanczont, telefon 537-54-91 e-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Artystyczny
- Wydział Pedagogiki i Psychologii
- Wydział Politologii i Dziennikarstwa


4. mgr Hanna Jaworska,  telefon 537-54-18 e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Prawa i Administracji
- Wydział Zamiejscowy w Puławach


5. mgr Luiza Gustaw, telefon 537-53-18 e-mail: luiza.gustaw@mail.umcs.pl
- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
- Wydział Filologiczny
- Wydział Historii i Archeologii


6. Agnieszka Gierlasińska 537-54-91 e-mail : agnieszka.gierlasinska@mail.umcs.pl
- Wydział Biologii i Biotechnologii
- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej


Pracowników administracji centralnej prowadzi:
mgr Anna Kawecka, e-mail: anna.kawecka@mail.umcs.pl
tel. 537-54-23


Pracowników administracji wydziałowej,  bibliotekarzy, Wydawnictwa prowadzi:
mgr Joanna Witusik e-mail: joanna.witusik@mail.umcs.pl
tel. 537-53-17


Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, wolontariat prowadzi:
mgr Katarzyna Sikorska-Gazda e-mail: katarzyna.sikorska-gazda@mail.umcs.pl
tel. 537-53-16.


Pracowników obsługi prowadzi:
lic. Edyta Kielar e-mail: edyta.kielar@mail.umcs.pl
tel. 537-53-16.