BIURO KADR

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/904
20-031 Lublin

Kontakt

I Obsługę nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Kadr:


1.  mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik,  telefon 537-54-59 e-mail: agnieszka.lawnik@mail.umcs.pl
- Wydział Ekonomiczny
- Wydział Filozofii i Socjologii


 2. mgr Agnieszka Drewecka, telefon 537-53-18 e-maile-mail: agnieszka.drewecka@umcs.pl
- Wydział Chemii
- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
- Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
- Centrum Kultury Fizycznej


 3. mgr Zuzanna Jakubczyk, telefon 537-53-18 e-mail e-mail: zuzanna.jakubczyk@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Humanistyczny


 4. mgr Jadwiga Łanczont, telefon 537-54-91 e-maile-mail: jadwiga.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Artystyczny
- Wydział Pedagogiki i Psychologii
- Wydział Politologii i Dziennikarstwa


 5. mgr Hanna Jaworska,  telefon 537-54-59 e-mail e-mail: hanna.jaworska@poczta.umcs.lublin.pl
- Wydział Prawa i Administracji
- Wydział Biologii i Biotechnologii
- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
- Wydział Zamiejscowy w Puławach


Pracowników administracji prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Andrzej Kędziera, telefon 537-53-16 e-mail: andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16


 


Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Anna Kawecka telefon 537-53-17 e-mail: anna.kawecka@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16 i 537-53-17.


 


Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Anna Mazur-Poździk telefon 537-53-17 e-mail: anna.mazur-pozdzik@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie
z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-17.


Pracowników administracjiprowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Andrzej Kędziera, e-mail: andrzej.kedziera@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16


III. Pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Anna Kawecka e-mail: anna.kawecka@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-16 i 537-53-17.


 


IV. Pracowników obsługi prowadzi niżej wymieniony pracownik Biura Kadr:


mgr Anna Mazur-Poździk e-mail: anna.mazur-pozdzik@poczta.umcs.lublin.pl


W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy kadrowe dotyczące pracowników zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Kadr, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-53-17.