BIBLIOTEKA WYDZIAŁU POLITOLOGII

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Biblioteka Wydziału Politologii UMCS 20-080 Lublin Pl. Litewski 3 pok. 022 tel. (81) 537 6050

Strona WWW

http://bg.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

W dniach 25 czerwca - 31 lipca 2018 r. biblioteka czynna w godz. 8.30-14.30

SIERPIEŃ - BIBLIOTEKA NIECZYNNA

WRZESIEŃ - biblioteka czynna w godz. 8.30-14.30

W soboty i  niedziele biblioteka nieczynna

Opis

Profil zbiorów i realizowane zadania:
Biblioteka Wydziału Politologii UMCS gromadzi księgozbiór z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, historii XX w., dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz samorządu terytorialnego do celów naukowych i dydaktycznych.

Do zadań Biblioteki należy gromadzenie książek i czasopism, opracowanie i udostępnianie księgozbioru oraz udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych i bibliograficznych.