Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

14 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rosja w zwierciadle symboli architektury” organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS oraz Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Rosyjskiej.

Jury przyznało następujące nagrody:

Kategoria I (klasy 1–3)

1 m-ce: MARCIN WOWCZENIUK, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach; tytuł pracy: „Cerkiew prawosławna”

2 m-ce: URSZULA KIDAJ, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie; tytuł pracy: „Sobór Zwiastowania w Kazaniu”

3 m-ce: MARIA GOŁUCKA, Szkoła Podstawowa w Miąsowej; tytuł pracy: „Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy w Rostowie”

Wyróżnienia (5):

- ZUZANNA DRYGULSKA, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej; tytuł pracy: „Rosja w zwierciadle symboli architektury”;

- LAURA OLEKSZA, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku; tytuł pracy: „Najpiękniejszy Sobór”;

- MIŁOSZ TKACZUK, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach; tytuł pracy: „Sobór św. Mikołaja w Kronsztadzie”;

- LENA BURDZICKA, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach; tytuł pracy: „Katedra św. Bazylego w Moskwie”;

- ELIZA PASIEKA, Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Nieledwi; tytuł pracy: „Cerkiew Wasyla Błogosławionego”.

Kategoria II (klasy 4–6):

1 m-ce: KLARA GÓRECKA, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie; tytuł pracy: „Sobór Wasyla Błogosławionego”;

2 m-ce: ALEKSANDRA MARCIAK, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach; tytuł pracy: „Meczet Kul Szarif na Kazańskim Kremlu”;

3 m-ce: MARTYNA LIPKA, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej; tytuł pracy: „Sobór Wasyla Błogosławionego w Moskwie”;

Wyróżnienia (7):

- MAGDALENA ANNA KRYŃSKA; Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku; tytuł pracy: „Pałac Carski w Kołomienskoje”;

- SANDRA JARZYNA, Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach; tytuł pracy: „Sobór Wasyla Błogosławionego”;

- KAROLINA WYSOKIŃSKA, Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach; tytuł pracy: „Cerkiew Wasyla Błogosławionego”;

- OSKAR ŁOLIK, Zespół Szkół nr 13, Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie; tytuł pracy: „Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej w Omsku”;

- SARA WOŹNIAK, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej; tytuł pracy: „Sobór Bazylego Błogosławionego w Moskwie”;

- STANISŁAW KRZEMIEŃ, Ogólnopolska Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie; ART – DESK Ewelina Maliborska-Patkowska; tytuł pracy: „Sobór św. Bazylego w centrum Moskwy”;

- EMILIA KRUCZEK, Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle; tytuł pracy: „Cerkiew Wasyla Błogosławionego”.

Kategoria III (klasy 7–8):

1 m-ce: KINGA GĄSIOR, Studio Galeria – Malarstwo Lublin; tytuł pracy: „Zimowa baśń o Rosji”;

2 m-ce: WITEK KŁOCZKO, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej; tytuł pracy: „Cerkiew Chrystusa Zbawiciela w Moskwie”;

3 m-ce: LENA KLIMCZAK, Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi; tytuł pracy: „Kościół nad źródłem w Zagorsku”;

Wyróżnienia (6):

- MARIA TOMCZYK, Zespół Szkół nr 13, Szkoła Podstawowa nr 58 Lublinie; tytuł pracy: „Cerkiew w Rosji na wyspie Kizhi Pogost”;

- ALEKSANDRA ARENDT, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach; tytuł pracy: „Kazański Sobór Katedralny w Petersburgu”;

- MATEUSZ MIKULSKI; tytuł pracy: „Cerkiew na krwi”;

- NIKOLA RACZYŃSKA, Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Chełmie; tytuł pracy: „Architektura Rosji”;

ANIELA JASTRZĘBSKA, Szkoła Podstawowa w Świerczach; tytuł pracy: „Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie”;

- KAROLINA ANDZIAK, Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi; „Sobór Wasyla Błogosławionego”.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, wszystkim zaś uczestnikom dziękujemy za liczny udział.

Z uwagi na trwające obostrzenia epidemiczne, w tym ograniczenia związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu, jesteśmy zmuszeni zrezygnować ze spotkania w siedzibie Centrum powiązanego z uroczystym podsumowaniem konkursu oraz wręczeniem nagród. Nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane laureatom drogą pocztową.

Skontaktujemy się bezpośrednio z nagrodzonymi osobami w celu ustalenia szczegółów (planowany termin wysyłki nagród – pierwsza połowa stycznia 2022 r.).

Wystawa prac laureatów zostanie otworzona w Centrum, dodatkowo w najbliższym czasie na stronie internetowej Centrum oraz na profilu na Facebook’u utworzymy galerię nagrodzonych prac.
Dyplomy za udział dla wszystkich uczestników konkursu prześlemy na adresy szkół podane w ankietach uczestników (planowany termin wysyłki: do końca stycznia 2022 r.).

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu! 

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2021