Zaproszenie do współpracy: nauka - biznes

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza pracowników naukowych UMCS do współpracy z otoczeniem biznesu.

UMCS aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R, dzięki czemu znacząco przyczynia się zarówno do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i tym samym rozwoju firm.

W ramach cyklu „Poranek z Innowacją” organizujemy spotkania naukowców z przedsiębiorcami, których głównym celem jest zawiązanie bliższej współpracy na linii nauka-biznes poprzez kameralne spotkania i rozmowy B2B.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z przedsiębiorcami prosimy o uzupełnienie przygotowanego przez nas formularza.

Otrzymujemy wiele zapytań o możliwości zlecenia na Uczelni różnego rodzaju badań i analiz oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.  Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy.

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
tel. 81-537-55-40
email: wirginia.gieryng@umcs.pl

mgr Agnieszka Flaga
tel. 81-537-55-40
email: agnieszka.flaga@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2019