Wycena własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych zajmujących się szeroko pojętą przedsiębiorczością, którzy związani są z transferem wiedzy i technologii do organizowanego przez członka Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) szkolenia z zakresu wyceny własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii.

Szkolenie ma na celu przedstawienie metodologii wyceny WNiP (szacowania wartości WNiP) jako elementu procesu transferu technologii (komercjalizacji). Szkolenie bazuje na wiedzy praktycznej.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione porady i narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy związanej z komercjalizacją rezultatów badawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do metodologii wycen WNiP.
 2. Analiza potencjału komercyjnego WNiP – jej elementy i znacznie w wycenie.
 3. Metody wycen (kosztowa, dochodowa, rynkowa, mieszana) – zalety, wady, stosowalność.
 4. Etapy wyceny metodami dochodowymi.
 5. Ustalenie poziomu ryzyka i analiza stopy dyskonta.
 6. Struktura wartości wyceny – wartość WNiP w wycenie.
 7. Biznes plan (źródła danych finansowych do wyceny), budowanie biznes planu.
 8. Praktyczne aspekty budowania prognoz finansowych na potrzeby wycen.
 9. Założenia do wyceny metodą dochodową.
 10. Przeprowadzenie wyceny w arkuszu kalkulacyjnym.
 11. Podsumowanie.

Data: 23.03.2021
Miejsce wydarzenia: on-line
Organizator: Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o
Cena wejścia: 590 PLN

Więcej informacji i zapisy na stronie PACTT.

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej jest członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT). Jest to ogólnopolskie zrzeszenie uczelnianych jednostek zajmujących się zarządzaniem i komercjalizacją własności intelektualnej. Celem powołania Porozumienia była współpraca podobnych jednostek w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych, wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych. Siłą porozumienia jest wspólna aktywna współpraca jednostek i reprezentacja członków PACTT w celu nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami, tworzenia wizerunku uczelni otwartej dla środowiska pozaakademickiego i dostosowanej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku oraz oczekiwań otoczenia biznesowego. 

 

  Aktualności

  Data dodania
  19 marca 2021