Współpraca UMCS i GE Healthcare

Konsorcjum ECOTECH-COMPLEX (którego liderem jest UMCS) oraz firma GE Healthcare będą współpracować przy systemie rezonansu magnetycznego 7T MR, który zostanie dostarczony do Lublina. To pierwszy nie tylko w Polsce, ale także w Europie Wschodniej, aparat do badań naukowych - wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego o mocy 7 Tesli, pozwalający z ogromną dokładnością badać ciało człowieka.

Aparat ma pomóc polskim naukowcom w diagnozowaniu niektórych chorób mózgu, stanowiących największe wyzwanie dla współczesnej medycyny i zaburzeń, spowodowanych chorobami nowotworowymi, zawałem, chorobami Alzheimera i Parkinsona, autyzmem, epilepsją czy urazami mózgu. Wart 10 mln dolarów aparat, który ma zostać oddany do użytku w 2015 r. będzie zainstalowany w nowym centrum naukowo-badawczym ECOTECH-COMPLEX.

20 listopada 2014 r. w Sali Senatu UMCS odbyła się konferencja prasowa, podczas której prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS w imieniu całego Konsorcjum oraz Jean Michel Malbrancq, Prezes i Dyrektor Generalny GE Healthcare Europe podpisali deklarację współpracy. Przedstawiono również informację na temat zawartego wcześniej z GE Healthcare kontraktu na dostarczenie aparatu do Centrum ECOTECH-COMPLEX.

W spotkaniu wzięli także udział: prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Dariusz Matosiuk - Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. Nauki, Grażyna Fiok - Kanclerz UMCS, Ewa Bramek – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego, Beata Stelmach - Prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie, Vasilis Sakkas - Dyrektor Generalny GE Healthare we wschodniej Europie, Anna Kasprzak - Dyrektor Generalny GE Healthare na terenie płn. Europy Wschodniej, Piotr Seweryński - Dyrektor sprzedaży GE Healthcare w płn-wsch. Europie, prof. dr hab. Radosław Pietura z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr inż. Andrzej Stępniewski - Dyrektor Zarządzający ECOTECH-COMPLEX, Kierownik Projektu.

Po zakończonym spotkaniu goście odwiedzili plac budowy, gdzie powstaje ECOTECH-COMPLEX.


Pełna nazwa projektu brzmi: "ECOTECH-COMPLEX Człowiek, Środowisko, Produkcja". Polega on na wybudowaniu i wyposażeniu w aparaturę naukowo-badawczą Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, zlokalizowanym w kampusie UMCS przy ul. Pagi i Głębokiej. W szerszej perspektywie celem projektu jest wzrost konkurencyjności sektora nauki (poprzez konsolidację i modernizację infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych płd.-wsch. Polski).

W skład konsorcjum, realizującego projekt wchodzi obecnie pięć instytucji naukowo-badawczych z południowo-wschodniej Polski. Są to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska.

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2014