Współpraca przy zaawansowanych technologiach lotniczych

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski oraz Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki wzięli udział w uroczystości utworzenia Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

List intencyjny w tej sprawie podpisali 14 kwietnia br. przedstawiciele Władz Lublina i Regionu Lubelskiego oraz Zarządu PZL-Świdnik.

Fot. Aneta Adamska

Podczas spotkania na Zamku Lubelskim podkreślono wkład Lubelszczyzny w rozwój polskiego lotnictwa oraz zapewniono o wzajemnej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, nauką a otoczeniem biznesowym. Koordynatorem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych została spółka PZL-Świdnik. Klaster ma pełnić rolę wiodącego w Polsce centrum naukowego, łączącego przemysł, lokalne samorządy, możliwości środowiska akademickiego i już istniejące sieci biznesowe.

Do współpracy przy dalszym rozwoju Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych zostaną zaproszone uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    17 kwietnia 2014