Współpraca badawczo-rozwojowa z WKTiR

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy UMCS a Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

17 września br. zostało podpisane porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez Rektora dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw., a Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji, reprezentowanym przez Sekretarza Zarządu Eugeniusza Suskiego. Celem porozumienia jest rozwijanie efektywnej współpracy, która ma przyczynić się do praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii wśród przedsiębiorstw zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali (www.wschodniklaster.pl). Koordynatorem klastra jest lubelski WKTiR. Uczestnicy spotkania mają również nadzieję na efektywne podjęcie działań w kierunku pozyskania dotacji niezbędnych do realizacji przyszłych projektów badawczo-rozwojowych.

W spotkaniu uczestniczyli również: Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS - dr Dagmara Kociuba oraz członkowie Rady Klastra: Ryszard Malinowski - P.P.H.U. Malinex i Marian Bulak - LUBSTA Sp. z o.o.

    Aktualności