UMCS w konsorcjum "Instytut Autostrada Technologii i Innowacji" (IATI)

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że UMCS jest członkiem konsorcjum tworzącego Instytut "Autostrada Technologii i Innowacji" (IATI). Jest to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa.

Głownym celem utworzenia konsorcjum było prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki. Partnerzy IATI z sukcesami opracowują nowe rozwiązania i aplikują o krajowe i europejskie fundusze wspierające prace B+R. Na przestrzeni pięciu lat partnerzy IATI złożyli wiele wspólnych wniosków i uzyskali dla nich dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  

Partnerzy IATI są gotowi na podjęcie nowych wyzwań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. 

W ramach IATI gromadzona jest wiedza o zasobach Partnerów: posiadanej infrastrukturze badawczej, laboratoriach, naukowcach, doświadczeniu. Stworzono ponad 70 wirtualnych Centrów Kompetencji. Są to swoiste inkubatory innowacji, gdyż w nich  odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Nasza uczelnia zadeklarowała współpracę z Centrum Kompetencji Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) w obszarze tematycznym: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz inteligentne sieci i technologie sensorowe.

Współpracę tą zainicjowali z ramienia Uniwersytetu: Dyrektor Instytutu Informatyki UMCS dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS oraz mgr inż. Małgorzata Lipczyńska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Obecnie grono partnerów IATI tworzy 51 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 19 przedsiębiorstw.

Wszyscy przedsiębiorcy lub naukowcy UMCS zainteresowani współpracą z IATI mogą kontaktować się bezpośrednio z biurem Instytutu lub poprzez Nasze Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Zapraszamy do współpracy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2020