UMCS przystąpił do Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw

18 stycznia 2017 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przystąpił do Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw.

Inicjatywa ma na celu rozwijanie efektywnej współpracy nauki z biznesem.

Do głównych celów Klastra należy m.in:

  1. stworzenie i rozwijanie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy Partnerami Klastra,
  2. rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi,
  3. wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra,
  4. realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych
  5. popularyzacja nowoczesnych technik i technologii wewnątrz Klastra,
  6. wzrost innowacyjności Partnerów Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług,
  7. uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej. 

Członkami Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw są firmy związane z różnymi branżami gospodarki, w tym: budownictwem, edukacją, ekoenergetyką, finansami, marketingiem, przemysłem drzewnym, maszynowym, metalowym.  

Pracownicy naukowi zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt: Agnieszka Flaga
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Rektorat, p. 1213, XII piętro
tel. (81) 537-55-40

    Aktualności