UMCS na targach ENERGETICS 2014

19 listopada 2014 roku w ramach Targów ENERGETICS odbyło się seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego członkiem jest UMCS.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników, m.in. z zagadnieniami pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem technologii solarnych, w tym pozyskiwania energii elektrycznej z zastosowaniem cienkowarstwowych ogniw słonecznych, przygotowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii oraz planowaniem inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS przedstawiło prezentację dotyczącą potencjału Uczelni oraz możliwości współpracy Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi z zakresu energetyki m.in. solarnej, wiatrowej, wodnej, biogazowej, a także form wsparcia przy planowaniu, udoskonalaniu i realizacji zielonych inwestycji.

Poruszone zostały także zagadnienia związane z ekologicznym budownictwem pasywnym oraz instrumentami wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej. Swoje działania na rzecz wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim omówiła Małgorzata Gałczyńska, animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wśród nich prezesi i przedstawiciele firm oraz instytucji realizujących projekty z branży OZE, samorządowcy, pasjonaci ekologicznych technologii, naukowcy oraz studenci.

    Aktualności