UMCS na konferencji „Innowacje w praktyce”

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbyła się kolejna, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce”, połączona z VIII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii oraz VI Panelowym Spotkaniem Dyskusyjnym „Innowacje w praktyce”. Organizatorami wydarzenia były lubelskie uczelnie wyższe w tym UMCS, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych w Lublinie.

Głównym celem tegorocznych „Innowacji w praktyce” było upowszechnienie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu była możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

W konferencji wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi, studenci i doktoranci z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele władz samorządowych, w tym Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk. Konferencję otworzył także JM Rektor UMCS, Prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

VI Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwiło uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień i posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych.

Z ramienia UMCS w wydarzeniu zaprezentowały się Koła Naukowe z Wydziałów Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Swoje prezentacje przedstawili też wybrani naukowcy Uniwersytetu.

Całość koordynowały Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS i Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS z Wydziału Chemii UMCS oraz pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Jak co roku odbyło się na Arenie Lublin. W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja.

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2019