UMCS dla przedsiębiorców

W ostatnich latach Uniwersytet aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R dzięki czemu znacząco przyczynia się zarówno do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i tym samym rozwoju firm.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców współpracą z UMCS przygotowywane są na uczelni kolejne spotkania branżowe. W listopadzie 2015 r.  planujemy spotkania z przedsiębiorcami branż: metalowej, spożywczej oraz IT.

Pracownicy chętni do zaprezentowania swojej oferty przedsiębiorcom proszeni są o przesyłanie e-mailem tematów stanowiących pole do współpracy na linii nauka-biznes. 

Koordynacją działań zajmuje się Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Organizator spotkań: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

Zapraszamy do współpracy!

    Aktualności

    Data dodania
    2 listopada 2015