UMCS dla młodych przedsiębiorców

W dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) w Auli Instytutu Informatyki UMCS odbyła się współorganizowana przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS Konferencja pt.: "Jak bezpiecznie rozwinąć skrzydła i zwiększyć skalę swojego biznesu?"

Konferencja miała na celu  przedstawienie form wsparcia dla młodych ludzi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, firm na wstępnym etapie rozwoju oraz start-upów.

Uczestnicy podczas wydarzenia mogli dowiedzieć się jak rozwinąć własną firmę. O tym, jak i gdzie znaleźć pomoc prawną i finansową, jak założyć stronę www i zapewnić promocję w Internecie, jak ubezpieczyć się od nieplanowanych zdarzeń losowych oraz jakich narzędzi informatycznych używać aby usprawnić zarządzanie i przepływ informacji w firmie.

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski witając gości zaprosił ich do współpracy z Uniwersytetem. Zauważył, że w ostatnich latach potencjał naukowo-badawczy Uczelni wzrasta znacząco. Podkreślił, że powstały już odpowiednie procedury i narzędzia do owocnej współpracy, czego przykładem jest powołanie Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS, stworzone w celu wspomagania współpracy między naukowcami UMCS, a biznesem. Przypomniał także, że w przyszłym okresie programowania 2014-2020 Unia Europejska postawiła na wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw. Pomóc ma w tym ścisła współpraca firm z uczelniami wyższymi.

Bank Pekao S.A. zaprezentował Pakiet Trwałych Korzyści dla mikro i małych przedsiębiorstw. Przedstawił również aspekty dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania rozwijających się firm oraz sposoby usprawnienia ich pracy. Zaproszeni eksperci omówili tematy związane z ubezpieczeniami dedykowanymi dla małych i średnich firm. Na konferencji zaprezentowały się firmy z branż oferujących nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorców tj. Microsoft, home.pl, Allianz, BigInfoMonitor, jak również Lubelski Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

CIiKB UMCS przedstawiło prezentację dotyczącą potencjału Uczelni oraz możliwości współpracy Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi, a także form wsparcia przy planowaniu i udoskonalaniu potencjału firm na rzecz wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. Podczas prezentacji przedstawiono również sposoby skutecznego kontaktu z Uczelnią oraz poszukiwania informacji o ofercie UMCS dla podmiotów zewnętrznych.

Konferencja odbyła się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Była kolejną z cyklu konferencji biznesowych organizowanych przez Bank Pekao z Partnerami. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców.

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2014