UMCS będzie współpracować z „PZL-Świdnik” S.A.

17 czerwca 2014 r. UMCS podpisał porozumienie o współpracy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. spółką z grupy AgustaWestland, będącej jednym z największych producentów śmigłowców na świecie. Założeniem umowy jest pełne wykorzystanie posiadanych możliwości, doświadczenia i wiedzy oraz optymalne współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o potencjał naukowo-badawczy UMCS i „PZL-Świdnik” S.A.

Fot. Anna Kanadys

Mając na uwadze optymalne współdziałanie ośrodków nauki i biznesu, obie strony wspólnie dążyć będą do podniesienia efektywności i poziomu wykorzystania posiadanych zasobów naukowo-technicznych i personalnych poprzez edukację przyszłych inżynierów oraz realizację wspólnych projektów i badań naukowych. Powyższe założenia będą realizowane m.in. w ramach praktyk i staży dla studentów i absolwentów UMCS w „PZL-Świdnik” S.A. oraz pracowników „PZL-Świdnik” S.A. w UMCS, realizację zamawianych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich; prowadzenie i konsultowanie prac badawczych. Porozumienie przewiduje również wymianę pracowników UMCS i „PZL-Świdnik” S.A. w celach szkoleniowych.

Umowę ze strony UMCS podpisał Rektor prof. Stanisław Michałowski, a ze strony „PZL-Świdnik” S.A. Prezes Zarządu Mieczysław Majewski i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Nicola Bianco. W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Ryszard Dębicki – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS, prof. Władysław Janusz – Dziekan Wydziału Chemii i prof. Zbigniew Korczak – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, natomiast „PZL-Świdnik” S.A. reprezentowali: Ewa Kamińska – Dyrektor Zasobów Ludzkich, dr inż. Paweł Chojnacki – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Programów Europejskich oraz Tomasz Bilski – Dyrektor Organizacji Projektującej.

Współpraca nauki z biznesem jest wyzwaniem i nakazem dla uczelni w Polsce. Chcemy tym wyzwaniom sprostać, stąd podpisanie dzisiejszej umowy z „PZL-Świdnik”, jednym z najbardziej znaczących zakładów przemysłowych w Polsce – powiedział prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS. - Podstawą porozumienia będą wspólne badania naukowe. My mamy potencjał naukowy, „PZL-Świdnik” ma potencjał badawczy. Oprócz badań pragniemy rozwijać współpracę w zakresie dydaktyki. Zakładamy, że praktycy z „PZL-Świdnik” będą prowadzić na UMCS zajęcia dla studentów, aby połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Zakładamy też możliwość utworzenia nowych, ważnych dla UMCS i „PZL-Świdnik” kierunków studiów.

Koordynatorami współpracy z ramienia UMCS będą: prof. Zbigniew Korczak – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dr Dagmara Kociuba – Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, natomiast ze strony „PZL-Świdnik” – Ewa Kamińska, Dyrektor Zasobów Ludzkich i dr inż. Paweł Chojnacki, Główny Specjalista ds. Inwestycji i Programów Europejskich.

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2014