Statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz srebrny medal dla UMCS

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS z wielką radością informuje o zdobyciu Statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz srebrnego medalu za innowacyjny bionawóz, który został opracowany i opatentowany przez zespół naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pod kierownictwem dra hab. Jerzego Wielbo z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w dniach 4-5 czerwca 2019 r.

Bionawóz dla roślin motylkowatych wytworzony na bazie metabolitów szczepu bakterii Rhizobium leguminosarum bv. Viciae GR09 oraz sposób wytwarzania tego bionawozu. Nr patentu: PL 213953

Celem opracowanego wynalazku jest stymulowanie kiełkowania, wzrostu oraz plonowania roślin motylkowatych. Czynnikiem aktywnym opracowanego bionawozu są metabolity szczepu bakterii Rhizobium leguminosarum bv. Viciae GR09, będące chitolipooligosacharydami – czynnikami Nod, produkowanymi w komórkach bakteryjnych pod wpływem związków flawonoidowych. Potraktowanie nasion grochu preparatem zawierającym czynniki Nod powoduje zwiększenie liczby brodawek na korzeniach grochu, co skutkuje lepszą kolonizacją korzeni przez symbiotyczne rizobia, redukujące azot do formy przyswajalnej przez rośliny.

Autorami patentu są: dr hab. Jerzy Wielbo, dr Dominika Maj, prof. dr hab. Anna Skorupska, dr Monika Marek-Kozaczuk.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to renomowane światowe targi - forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz biznesu. Jak co roku, wydarzenie wspierane jest przez czołowe instytucje krajowe i międzynarodowe.

Misją Targów jest promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji, stworzenie platformy bezpośrednich kontaktów do współpracy i spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów, itd., transfer technologii, jak również uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci nagród przyznawanych za prezentowane rozwiązania w ramach konkursu INTARG® 2019.

Gratulujemy całemu zespołowi!

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2019