Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

27 listopada 2015 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyło się spotkanie pracowników naukowych UMCS z przedstawicielami Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO).

Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty badawczej naukowców oraz prezentację wybranych laboratoriów na Wydziale Chemii UMCS oraz wypracowanie możliwości współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem w zakresie realizowania wspólnych badań oraz aplikowania o środki zewnętrzne.

W spotkaniu ze strony UMCS udział wzięli: prof. dr hab. Władysław Janusz - Dziekan Wydziału Chemii UMCS, dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS - Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą,  prof. dr hab. Barbara Gawdzik - Kierownik Zakładu Chemii Polimerów, dr Ewaryst Mendyk, Kierownik Laboratorium Analitycznego UMCS,  dr Konrad Terpiłowski - Zakład Zjawisk Międzyfazowych, dr Małgorzata Gil – Pracownia Technologii Światłowodów oraz dr Dagmara Kociuba i mgr Wirginia Gieryng reprezentujące Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej uczestniczyli: dr inż. Renata Kulesza - Kierownik Zakładu Analitycznego, dr Marek Lukosek - Z-ca Kierownika Zakładu Procesów Ciśnieniowych, mgr inż. Marcin Muszyński - Zakład Przetwarzania Surowców Odnawialnych oraz mgr Joanna Fleszer z Zakładu Produktów Ekologicznych.

Dziekan Wydziału Chemii UMCS, prof. Władysław Janusz witając gości zadeklarował otwartość Wydziału oraz chęć współpracy z Instytutem. Zwrócił uwagę na doświadczenie Wydziału we współpracy z przedsiębiorstwami oraz bogaty dorobek naukowy i szerokie doświadczenie pracowników naukowych. Następnie przedstawił charakterystykę działań realizowanych w poszczególnych jednostkach wchodzących w skład Wydziału. Szczegółowy zakres badań zaprezentowali zaproszeni pracownicy naukowi.

Przedstawiciele Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" także omówili zakres badań realizowanych przez swoją jednostkę. Później nastąpiła dyskusja nt. wypracowania pól współpracy pomiędzy UMCS i ICSO.

Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć wybrane laboratoria, w tym Laboratorium Analityczne UMCS.

Dodatkowo naukowcy z Instytutu odwiedzili Zakład Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii, gdzie spotkanie wraz z prezentacją aparatury badawczej poprowadził prof. dr hab. Jerzy Rogalski, Kierownik Zakładu.

Dr inż. Renata Kulesza, Kierownik Zakładu Analitycznego (ICSO) podsumowując spotkanie powiedziała:

"Dziękujemy Panu Dziekanowi za zaproszenie. Zostaliśmy przyjęci na Wydziale Chemii w sposób otwarty. Aparatura w jaką Wydział doposażył się w ostatnich latach jest wysokiej klasy, a jej potencjał zwiększa zespół ludzi, prawdziwych pasjonatów w swoich dziedzinach. Mamy nadzieję na współpracę, zwłaszcza, że znaleźliśmy kilka punktów wspólnych w naszej tematyce badawczej". Zapewniła też, że Instytut gotowy jest podpisać z Uniwersytetem umowę o współpracy.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia.

Organizatorem spotkania było Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2015